Konkursi

Datum objave Rok za prijavu Naziv i opis Dokumenti
22. Mart 2023. 25. Maj 2023.

JAVNI POZIV ZA PODRŠKU JEDINICAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA (JLS) U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM I OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Institucijom za mobilizaciju sredstava koju finansira Ministarstvo finansija Republike Slovačke i Nemačkom razvojnom bankom (KfW) pozivaju jedinice lokalnih samouprava (JLS) da se prijave na konkurs koji se odnosi na upravljanje biootpadom i obnovljive izvore energije.

Poziv ima za cilj da prikupi konkursne prijave od JLS, radi selekcije onih JLS koje prikažu najveći potencijal i interes za investiranje u projekte proizvodnje biogasa i komposta iz biootpada.

Proizvodnja komposta i biogasa iz poljoprivrednih ostataka i biootpada je dobro uspostavljena praksa u mnogim zemljama i prilika za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i kreiranje radnih mesta posebno u ruralnim područjima. Zbog toga, UNDP će na osnovu ovog javnog poziva izraditi Studije korišćenje biootpada za najmanje 3 izabrane JSL. Studija će, osim detaljne analize raspoloživog potencijala biootpada dati smernice, odnosno preporuke za investicije u tretman odnosno korišćenje otpada.

Prijave će biti otvorene od 22. marta do 25. maja 2023. godine. u 17:00 časova.
Public Call (SRB)

Public Call (SRB)

Public Call (ENG)

Public Call (ENG)

23. Februar 2023. 9. April 2023.

Izazov za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede

Uz podršku Evropske unije, Švedske i Švajcarske, i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, i u saradnji sa Evropskom investicionom bankom (EIB), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji objavljuje višegodišnji Izazov za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede. Cilj ovog Izazova je da podrži sprovođenje inovativnih poslovnih rešenja u svih 5 oblasti Zelene agende za Zapadni Balkan:

  1. dekarbonizacija - smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva i prelazak na obnovljive izvore energije,
  2. cirkularna ekonomija - očuvanje i efikasnije korišćenje prirodnih resursa,
  3. smanjenje zagađenja životne sredine i vazduha,
  4. zaštita i očuvanje prirode i biološke raznovrsnosti, i
  5. uspostavljanje održivih sistema za snabdevanje hranom i ruralni razvoj.

Na Izazov mogu da se prijave javna, privatna i socijalna preduzeća, istraživačke institucije, organizacije civilnog društva, lokalne samouprave i upravljači zaštićenih područja, pojedinačno ili udruženo.

Najbolji pristigli predlozi dobiće mentorsku i tehničku podršku za dalji razvoj, dok će za najuspešnije među njima biti obezbeđeno sufinansiranje kako bi se primenila u praksi. 

Rok za prijavljivanje na Izazov za inovativna rešenja za zelenu tranziciju je 9. april 2023. godine, do 17h.

Poziv za inovativne ideje biće otvoren do kraja trajanja projekta, odnosno do kraja 2026. godine, a pristigle prijave će se ocenjivati i birati u nekoliko ciklusa.

Prijavljivanje na ovaj Izazov se vrši isključivo elektronskim putem, popunjavanjem online formulara OVDE.

Za sve zainteresovane kandidate, info-dani biće organizovani 15. marta i 24. marta 2023. godine (u hibridnom formatu), kao i 19. aprila – za drugu fazu prijava.

Registracija je obavezna za sve info-dane, a vrši se putem online formulara:

Ovaj Izazov objavljen je u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ koji, uz finansijsku podršku Evropske unije, Vlada Švedske i Švajcarske, i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB).

Za više informacija kontaktirajte nas putem i-mejla na: zelena.agenda.rs@undp.org ili putem telefona na: 063 1018 079.


CHALLENGE CALL FOR PROPOSALS FOR GREN TRANSITION OF SERBIAN ECONOMY – GREEN AGENDA IN SERBIA

Catalogue of Supported Projects in 2022 - EU for Green Agenda in Serbia

Catalogue of Supported Projects in 2022 - EU for Green Agenda in Serbia

Katalog podržanih projekata u 2022 - Eu za Zelenu agendu u Srbiji

Katalog podržanih projekata u 2022 - Eu za Zelenu agendu u Srbiji

Oblast 1 - DEKARBONIZACIJA

Oblast 1 - DEKARBONIZACIJA

Oblast 2 -  CIRKULARNA EKONOMIJA

Oblast 2 - CIRKULARNA EKONOMIJA

Oblast 3 - KVALITET VAZDUHA

Oblast 3 - KVALITET VAZDUHA

Oblast 4 - BIODIVERZITET

Oblast 4 - BIODIVERZITET

Pilar 1 - DECARBONISATION

Pilar 1 - DECARBONISATION

Pillar 2 - CIRCULAR ECONOMY

Pillar 2 - CIRCULAR ECONOMY

Pillar 3 - AIR QUALITY

Pillar 3 - AIR QUALITY

Pillar 4 - BIODIVERSITY

Pillar 4 - BIODIVERSITY

TEMPLATE - Low Value Performance Based Payment Agreement

TEMPLATE - Low Value Performance Based Payment Agreement

TEMPLATE - Model Innovation Challenge Agreement

TEMPLATE - Model Innovation Challenge Agreement

CHALLENGE CALL FOR GREEN TRANSITION OF SERBIAN ECONOMY - GREEN AGENDA IN SERBIA

CHALLENGE CALL FOR GREEN TRANSITION OF SERBIAN ECONOMY - GREEN AGENDA IN SERBIA

JAVNI POZIV ZA ZELENU TRANZICIJU SRPSKE EKONOMIJE - ZELENA AGENDA U SRBIJI

JAVNI POZIV ZA ZELENU TRANZICIJU SRPSKE EKONOMIJE - ZELENA AGENDA U SRBIJI

13. Jun 2022. 25. Jul 2022.

Izazov za inovativna rešenja u oblasti obnove šumskih ekosistema i ozelenjavanja

Uz podršku Evropske unije, i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji objavljuje Izazov za inovativna rešenja: šume i zelena infrastruktura za unapređivanje prirodnih vrednosti i otpornosti na klimatske promene.

Cilj ovog Izazova je da podrži sprovođenje inovativnih ideja koje će doprineti povećanju površina pod šumskom vegetacijom i poboljšanju kvaliteta šumskih ekosistema, kako bi se očuvao i unapredio biodiverzitet i povećala otpornost na prirodne katastrofe i ekstremne vremenske prilike izazvane promenama klime. Realizacija ovih ideja vodiće zdravijem životnom okruženju i ubrzati zelenu transformaciju privrede i društva i sprovođenje EU Zelene agende u Srbiji.

Najbolje ocenjena rešenja dobiće mentorsku i tehničku podršku, dok će za najuspešnije među njima biti obezbeđena finansijska podrška, kako bi se primenila u praksi. Posebno se ohrabruje prijavljivanje rešenja koja bi koristila raznovrsne autohtone vrste šumske vegetacije za formiranje šuma i otvorenih zelenih gradskih prostora. Osim toga, od predloženih rešenja se očekuje da donesu višestruku korist za lokalne zajednice, poput boljeg kvaliteta vazduha, očuvanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta i veće apsorpcije ugljen-dioksida iz okoline.

Na Javni poziv za učešće u ovom Izazovu do 13. jula 2022. godine mogu da se prijave jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, upravljači zaštićenih područja i zadruge za projekte na površinama u javnoj svojini, kao i vlasnici šuma kao što su zadruge, udruženja i privredna društva za projekte na šumskom i poljoprivrednom zemljištu u privatnoj i zadružnoj svojini.

Prijavljivanje se vrši isključivo putem online formulara, a obrazac prijavnog formulara, na srpskom jeziku, možete preuzeti ovde.

Više informacija možete pronaći u Smernicama za prijavljivanje, na srpskom i engleskom jeziku. Za sve zainteresovane kandidate, biće organizovani info dani 17. i 24. juna 2022. godine u Beogradu. Registracija za hibridne događaje je dostupna na ovom linku.

Rok za podnošenje prijava je produžen do ponedeljka, 25. jula 2022. godine do 16.00 časova.

Izazov za inovativna rešenja: šume i zelena infrastruktura za unapređivanje prirodnih vrednosti i otpornosti na klimatske promene je objavljen u okviru projekta „EU za Zelenu Agendu u Srbiji“ koji, uz finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa ambasadom Švedske i EIB-om.

Za više informacija, molimo Vas kontaktirajte nas na: adaptacije.rs@undp.org.

PRIJAVI SE

Smernice za pripremu predloga

Smernice za pripremu predloga

Guidelines for Application

Guidelines for Application

Izjava o partnerstvu

Izjava o partnerstvu

Declaration of partnership

Declaration of partnership

Izjava o sufinansiranju

Izjava o sufinansiranju

Prijavni formular

Prijavni formular

Lista izabranih projektnih predloga - Obnova šumskih ekosistema i ozelenjavanje

Lista izabranih projektnih predloga - Obnova šumskih ekosistema i ozelenjavanje

List of selected project proposals - Forrest Ecosystem Restoration and Greening

List of selected project proposals - Forrest Ecosystem Restoration and Greening

Lista izabranih projektnih predloga - Obnova šumskih ekosistema i ozelenjavanje

Lista izabranih projektnih predloga - Obnova šumskih ekosistema i ozelenjavanje

List of selected project proposals - Forrest Ecosystem Restoration and Greening

List of selected project proposals - Forrest Ecosystem Restoration and Greening

26. Maj 2022. 20. Jul 2022.

Izazov za inovacije za čistiji vazduh

Uz podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji objavljuje Izazov za inovacije za čistiji vazduh.

Cilj ovog Izazova je da podrži sprovođenje inovativnih ideja koje će doprineti smanjenju zagađenja i poboljšanju kvaliteta vazduha na lokalnom nivou. Realizacija ovih ideja doprineće zdravijem okruženju i ubrzati zelenu transformaciju privrede i društva, odnosno sprovođenje Zelene agende u Srbiji. Deset najbolje ocenjenih rešenja koja stignu na poziv dobiće mentorsku i tehničku podršku za razradu svojih ideja, testiranje i razvoj predloženih tehničkih rešenja, dok će za najmanje tri rešenja biti obezbeđena finansijska podrška kako bi se primenila u praksi.

Na javni poziv za učešće u ovom Izazovu do 27. juna 2022. godine mogu da se prijave jedinice lokalne samouprave, javna i privatna preduzeća, mala i srednja preduzeća, kao i naučno-istraživački instituti, koji imaju inovativne ideje za poboljšanje kvaliteta vazduha.

Prijavljivanje se vrši isključivo putem online formulara, a obrazac prijavnog formulara, na srpskom jeziku, možete preuzeti ovde. Više informacija možete pronaći u Smernicama za prijavljivanje, na srpskom i engleskom jeziku. Za sve zainteresovane kandidate, biće organizovan Info dani 1. juna 2022. godine u Novom Sadu i 8. juna u Beogradu. Registracija za hibridne događaje je dostupna na ovom linku.

Rok za podnošenje prijava je produžen do srede, 20. jula 2022. godine do 16.00 časova.

Javni poziv je objavljen u okviru projekta „EU za Zelenu Agendu u Srbiji“ koji, uz finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa ambasadom Švedske i EIB-om. Za više informacija, molimo Vas kontaktirajte nas na: adaptacije.rs@undp.org.

PRIJAVI SE

Prijavni formular

Prijavni formular

Guidelines for Application

Guidelines for Application

Smernice za pripremu predloga

Smernice za pripremu predloga

Declaration of partnership

Declaration of partnership

Izjava o sufinansiranju

Izjava o sufinansiranju

Izjava o partnerstvu

Izjava o partnerstvu

List of selected project proposals - Solutions for Cleaner Air

List of selected project proposals - Solutions for Cleaner Air

Lista izabranih projektnih ideja - inovacije za čistiji vazduh

Lista izabranih projektnih ideja - inovacije za čistiji vazduh

29. April 2022. 20. Jun 2022.

Izazov za rešenja za dekarbonizaciju privrede I smanjenje emisija zagađujućih materija

Uz podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB), Program UN za razvoj (UNDP) u Srbiji objavio je Poziv u formi izazova za podnošenje predloga za dekarbonizaciju privrede i smanjenje zagađenja životne sredine.

Pozivamo javna i privatna preduzeća, preduzetnike i industriju da predlože rešenja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i da na taj način doprinosu dekarbonizaciji privrede, smanjenju zagađenja životne sredine i ostvarivanju ekološke, društvene i ekonomske dobrobiti za lokalne zajednice i građane.

Cilј poziva je da se uklone prepreke na putu zelene transformacije i dekarbonizacije javnog i korporativnog sektora, kao što su nedostatak izvora finansiranja, podsticajnih mera i održivih poslovnih modela, praćenih nedostatkom zakonskih procedura. Javna i privatna preduzeća, preduzetnici i industrijski subjekti su pozvani da predlože rešenja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i da na taj način doprinosu dekarbonizaciji privrede, smanjenju zagađenja životne sredine i ekološkoj, društvenoj i ekonomskoj dobrobiti za lokalne zajednice i građane.

Prijavljivanje se vrši isključivo putem ovog aplikacionog formulara.

Poziv je otvoren do 20. juna 2022. godine i sadrži dva pod-izazova.

Prvi je namenjen je smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte u sektorima koji pripadaju Sistemu trgovine emisionim jedinicama (EU ETS) kao što su proizvodnja električne energije i toplote, rafinerije nafte, čeličane, postrojenja za proizvodnju metala, cementa i sl. (tj. EU-ETS operateri) i onima koji ne potpadaju pod EU ETS sektor, kao što su saobraćaj, zgrade, poljoprivreda, upravljanje otpadom, itdl uključujuči i obveznike sistema energetskog menadžmenta.

Drugi pod-izazov je namenjen smanjenju zagađenja od strane operatera Integrisanog sprečavanja i kontrole zagađenja (IPPC) koji podležu obavezama prema Direktivi o industrijskim emisijama.

Najmanje trideset (30) izabranih predloga će dobiti mentorsku i tehničku podršku za razradu svojih ideja, testiranje i razvoj predloženih tehnička rešenja. Projekti za koje bude procenjeno da daju najveći doprinos dekarbonizaciji, smanjenju emisija zagađujućih materija i poboljšanju modela zelenog poslovanja, biće izabrani za fazu implementacije i biće im obezbeđeno sufinansiranje.

Za sve zainteresovane kandidate biće organizovani info dani 17. i 25. maja, i 1. juna 2022. godine, registracija je obavezna i dostupna na linku.

Rok za podnošenje prijava je produžen do 27.juna 2022. godine do 16.00 časova.

Za više informacija, pišite nam na zelena.agenda.rs@undp.org.

Instruction for Applicants - Call for Decorbanisation and Green Industries

Instruction for Applicants - Call for Decorbanisation and Green Industries

Declaration of partnership

Declaration of partnership

Izjava o partnerstvu

Izjava o partnerstvu

Izjava o sufinansiranju

Izjava o sufinansiranju

Smernice za pripremu predloga za dekarbonizaciju i smanjenje zagađenja

Smernice za pripremu predloga za dekarbonizaciju i smanjenje zagađenja

Lista izabranih projektnih ideja_Dekarbonizacija_Zelena agenda

Lista izabranih projektnih ideja_Dekarbonizacija_Zelena agenda

List of selected project proposals_Decarbonisation_Depollution

List of selected project proposals_Decarbonisation_Depollution

28. April 2022. 20. Maj 2022.

Javni poziv za prikupljanje izjava o zainteresovanosti za tehničku podršku u izradi I/ili unapređenju planova kvaliteta vazduha I/ili kratkoročnih akcionih planova zaštite kvaliteta vazduha

Uz podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji objavljuje Javni poziv za prikupljanje izjava o zainteresovanosti za tehničku podršku u izradi i/ili unapređenju Planova kvaliteta vazduha i/ili Kratkoročnih akcionih planova zaštite kvaliteta vazduha.

Cilj ovog poziva je da podrži izradu ili unapređenje lokalnih planova kvaliteta vazduha koji će doprineti smanjenju zagađenja vazduha iz javnih ili privatnih izvora. Realizacija ovih planova doprineće zdravijem okruženju i ubrzati zelenu transformaciju privrede i društva, odnosno sprovođenje Zelene agende u Srbiji.

Na Javni poziv mogu do 20. maja 2022. godine da se prijave sve zainteresovane jedinice lokalne samouprave, koje žele da pripreme ili nadograde postojeće akcione planove vezane za kvalitet vazduha. U prvoj fazi, deset najbolje ocenjenih izjava o zainteresovanosti dobiće mentorsku i tehničku podršku, dok će u narednoj fazi najviše tri jedinice lokalne samouprave dobiti i sufinansiranje za implementaciju mera iz akcionih planova.

Više informacija možete pronaći u Smernicama za prijavljivanje, na srpskom i engleskom jeziku.

Prijavljivanje se vrši isključivo putem online formulara, a obrazac prijavnog formulara (na srpskom jeziku) možete preuzeti i u .pdf formatu ovde.

Za sve zainteresovane kandidate, biće organizovan info dan 11. maja 2022. u 11h. Registracija za hibridni događaj je dostupna na ovom linku.

Javni poziv je objavljen u okviru projekta „EU za Zelenu Agendu u Srbiji“ koji, uz finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa ambasadom Švedske i EIB-om.

Za više informacija, molimo Vas kontaktirajte Zoricu Korać, menadžerku projekta na email: zorica.korac@undp.org.

PRIJAVITE SE

Public Call - Air Quality Planning - Guidelines for Application

Public Call - Air Quality Planning - Guidelines for Application

Javni poziv - Planiranje kvaliteta vazduha - Prijavni formular

Javni poziv - Planiranje kvaliteta vazduha - Prijavni formular

Javni poziv - Planiranje kvaliteta vazduha - Smernice za prijavljivanje

Javni poziv - Planiranje kvaliteta vazduha - Smernice za prijavljivanje

22. Mart 2022. 16. Maj 2022.

Izazov za inovativna rešenja u oblasti cirkularne ekonomije

Cilj izazova je da podrži sprovođenje inovativnih ideja koje će doprineti efikasnijem korišćenju resursa, kao i smanjenju i ponovnoj upotrebi otpada u procesima proizvodnje. Realizacija ovih ideja doprineće smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, što će ubrzati zelenu transformaciju privrede i društva, odnosno sprovođenje Zelene agende u Srbiji.

Dvadeset najbolje ocenjenih rešenja dobiće mentorsku i tehničku podršku, a za najboljih pet će biti obezbeđeno sufinansiranje, kako bi se primenila u praksi. Na Javni poziv za učešće u ovom izazovu mogu do 16. maja 2022. godine da se prijave lokalne samouprave, javna komunalna preduzeća, kao i preduzeća iz privatnog sektora. Predstavnici javnog sektora mogu da predlože inovativne poslovne modele, tehnologije i digitalna rešenja koja će doprineti efikasnom korišćenju resursa kroz upotrebu i reciklažu ne-opasnog otpada, a posebno biorazgradivog otpada, uključujući i mulj.

Predstavnici privatnog sektora, a naročito mala i srednja preduzeća (MSP) iz sektora ugostiteljstva i upravljanja otpadom, i poljoprivredna gazdinstva, pozivaju se da predlože ideje za industrijsku simbiozu, odnosno uspostavljanje partnerstava koje omogućava da se otpad ili nusproizvod nekog preduzeća koristi kao tuđi resurs. MSP se takođe pozivaju da predlože rešenja za tretiranje različitih vrsta otpada poput bio-otpada, građevinskog otpada, plastike, papira, metala i stakla.

Prijavljivanje se vrši isključivo putem online formulara.

PRIJAVI PREDLOG PROJEKTA NA JAVNI POZIV

Za sve zainteresovane kandidate, biće organizovani info dani 30. marta, 5. aprila, 15. aprila i 5. maja 2022. godine. Registracija je obavezna i može se izvršiti na ovom linku.

Za više informacija, molimo Vas kontaktirajte Anu Mitić-Radulović, koordinatorku projekta, na email: ana.mitic.radulovic@undp.org.


Green Agenda_Challenge Call_CIRCULAR ECONOMY_Guidelines for Applicants

Green Agenda_Challenge Call_CIRCULAR ECONOMY_Guidelines for Applicants

Prijavni formular

Prijavni formular

Smernice za prijavljivanje

Smernice za prijavljivanje

Declaration of partnership

Declaration of partnership

Izjava o sufinansiranju

Izjava o sufinansiranju

Izjava o partnerstvu

Izjava o partnerstvu

Lista izabranih projektnih ideja_CE Zelena agenda

Lista izabranih projektnih ideja_CE Zelena agenda

List of selected project proposals_ CE Green Agenda

List of selected project proposals_ CE Green Agenda