Konkursi

Datum objave Rok za prijavu Naziv i opis Dokumenti
26. April 2024. 31. Decembar 2026.

Izazov za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede

Najbitniji datumi za sprovođenje izazova:Uz podršku Evropske unije, Švedske i Švajcarske, u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, i u saradnji sa Evropskom investicionom bankom (EIB), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji objavljuje višegodišnji Izazov za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede.

Cilj ovog Izazova je da podrži sprovođenje inovativnih poslovnih rešenja u svih 5 oblasti Zelene agende za Zapadni Balkan:

  1. dekarbonizacija i zelena industrija
  2. cirkularna ekonomija - očuvanje i efikasnije korišćenje prirodnih resursa,
  3. smanjenje zagađenja životne sredine i vazduha,
  4. zaštita i očuvanje prirode i biološke raznovrsnosti,
  5. uspostavljanje održivih sistema za snabdevanje hranom i ruralni razvoj.

Kao nosioci predloga projekta, na Izazov mogu da se prijave javna, privatna i socijalna preduzeća, istraživačke institucije, organizacije civilnog društva, udruženja poljoprivrednika i zadruge, lokalne samouprave i upravljači zaštićenih područja, pojedinačno ili udruženo.

Najbolji pristigli predlozi dobiće mentorsku i tehničku podršku za dalji razvoj, dok će za najuspešnije među njima biti obezbeđeno sufinansiranje kako bi se primenila u praksi. 

Poziv za inovativne ideje biće otvoren do kraja trajanja projekta, odnosno do kraja 2026. godine, a pristigle prijave će se ocenjivati i birati u nekoliko ciklusa.

Prijavljivanje na ovaj Izazov se vrši isključivo elektronskim putem, popunjavanjem online formulara OVDE

Prijava koncepta može se podneti u bilo kom trenutku, a rokovi za ocenjivanje i biranje projekata za naredne faze predstavljeni su u pregledu na početku ove vesti. 

Ovaj Izazov objavljen je u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ koji, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Za više informacija kontaktirajte nas putem mejla na: zelena.agenda.rs@undp.org ili putem telefona na: 062 609 467.


ZELENA AGENDA - JAVNI POZIV

ZELENA AGENDA - JAVNI POZIV

GREEN AGENDA - PUBLIC CALL

GREEN AGENDA - PUBLIC CALL

Oblast 1 - DEKARBONIZACIJA

Oblast 1 - DEKARBONIZACIJA

Pilllar 1 - DECARBONISATION

Pilllar 1 - DECARBONISATION

Oblast 2 - CIRKULARNA EKONOMIJA

Oblast 2 - CIRKULARNA EKONOMIJA

Pillar 2 - CIRCULAR ECONOMY

Pillar 2 - CIRCULAR ECONOMY

Oblast 3 - KVALITET VAZDUHA

Oblast 3 - KVALITET VAZDUHA

Pillar 3 - AIR QUALITY

Pillar 3 - AIR QUALITY

Oblast 4 - BIODIVERZITET

Oblast 4 - BIODIVERZITET

Pillar 4 - BIODIVERSITY

Pillar 4 - BIODIVERSITY

Oblast 5 - ODRZIVI SISTEMI ZA SNADBEVANJE HRANOM

Oblast 5 - ODRZIVI SISTEMI ZA SNADBEVANJE HRANOM

Pillar 5 - SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS

Pillar 5 - SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS

TEMPLATE_PBP Agreement for Green Agenda Project

TEMPLATE_PBP Agreement for Green Agenda Project

TEMPLATE_Model Innovation Challenge Agreement

TEMPLATE_Model Innovation Challenge Agreement

Katalog pordžanih projekata u 2022

Katalog pordžanih projekata u 2022

Catalogue of supported projects in 2022

Catalogue of supported projects in 2022

25. April 2024. 31. Maj 2024.

Drugi konkurs za sufinansiranje mera zaštite vazduha u gradovima i opštinama u Srbiji

Beograd, 25. april 2024 - U okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) objavljuje Drugi javni poziv za podršku sprovođenju konkretnih mera zaštite vazduha u jedinicama lokalne samouprave. 

Poziv je namenjen jedinicama lokalne samouprave koje su izradile ili usvojile Planove kvaliteta vazduha (PKV) i/ili Kratkoročne akcione planove (KAP), kao i jedinicama lokalne samouprave koje nisu u zakonskoj obavezi da usvoje pomenute planove, ali su uključile mere zaštite vazduha u svoja strateška dokumenta. 

Sprovođenje mera koje se prijavljuju na ovaj poziv treba da doprinese i realizaciji nacionalnog Programa zaštite vazduha za period 2022-2030, koji je Republika Srbija usvojila u decembru 2022. godine.

Jedinice lokalne samouprave koje su planskim dokumentima definisale mere unapređenja kvaliteta vazduha imaju mogućnost da konkurišu za sredstva za sufinansiranje jedne odabrane mere u visini do najviše 70% ukupne vrednosti njene primene. Za mere izabrane u okviru ovog poziva, biće obezbeđeno sufinansiranje u iznosu od 21.000 do 49.000 USD za projekte malog obima i od 49.000 do 140.000 USD za projekte velikog obima. Ostatak sredstava od najmanje 30%, jedinica lokalne samouprave obezbeđuje iz svog budžeta ili drugih izvora finansiranja. 

Prijavu je potrebno podneti najkasnije do 31. maja 2024. godine do 17 časova, putem onlajn platforme kojoj se može pristupiti OVDE.

Pored popunjavanja osnovnog aplikacionog formulara, potrebno je dostaviti popunjen opis projekta koji sadrži detaljan opis aktivnosti, rezultata i budžeta, zatim izjavu potpisanu od ovlašćenog lica kojom se potvrđuje obezbeđeno sufinansiranje i učešće u javnom pozivu, planski dokument u kome je navedena mera predložena za sufinansiranje, kao i propratnu tehničku dokumentaciju (ukoliko je primenjivo) na imejl adresu: zelena.agenda.rs@undp.org. Više informacija se može pronaći u Uslovima i smernicama za prijavljivanje..

Za predstavnike i predstavnice zainteresovanih lokalnih samouprava 10. maja u 11č će biti organizovan Info dan za koji se mogu prijaviti na sledećem LINKU.

Za dodatna pitanja, možete nas kontaktirati putem imejla na: zelena.agenda.rs@undp.org.

Ovaj javni poziv objavljen je u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koji, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.
Smernice - sufinansiranje mera zastite vazduha

Smernice - sufinansiranje mera zastite vazduha

Gudeline - Co-finacing air quality measures

Gudeline - Co-finacing air quality measures

Prilog I - Opis mere

Prilog I - Opis mere

Annex I - Measure description

Annex I - Measure description

Prilog II - Izjava o sufinansiranju

Prilog II - Izjava o sufinansiranju

Annex II - Statement on cofinancing

Annex II - Statement on cofinancing

Prilog III - Izjava o partnerstvu

Prilog III - Izjava o partnerstvu

Annex III - Declaration of partnership

Annex III - Declaration of partnership

20. Jul 2023. 15. Septembar 2023.

JAVNI POZIV ZA PODRŠKU INSTITUCIJAMA VLADE SRBIJE, AP VOJVODINE I JEDINICAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA (JLS) U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) poziva institutcije u nadležnosti Vlade Srbije, AP Vojvodine, te jedinice lokalne samouprave(JLS) da se prijave na konkurs u skladu sa dole navedenim kriterijumima i prijavnim obrascima.

Poziv ima za cilj da prikupi konkursne prijave od relevantnih institucija radi selekcije onih koje imaju najveći potencijal i interes za investiranje u projekte unapređenja energetske efikasnosti kroz model javno-privatnog partnerstva, odnosno model ugovora o energetskim uslugama(ESCO) za primenu mera poboljšanja  energetske efikasnosti kada su korisnici iz janog sektora.

UNDP će uraditi ESCO projektnu dokumentaciju za najmanje 5 izabranih objekata. 

Prijave se mogu podnositi od 20. jula do 15. Septembra 2023. godine. 

UNDP PUBLIC CALL ESCO - ENG

UNDP PUBLIC CALL ESCO - ENG

UNDP JAVNI POZIV ESCO - SRB

UNDP JAVNI POZIV ESCO - SRB

5. Jun 2023. 3. Jul 2023.

Konkurs za sufinansiranje mera zaštite vazduha u gradovima i opštinama u Srbiji

Beograd, 5. jun 2023 - U okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) objavljuje Јavni poziv za podršku sprovođenju konkretnih mera zaštite vazduha u jedinicama lokalne samouprave. 

Poziv je namenjen jedinicama lokalne samouprave koje su u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ izradile i/ili unapredile Planove kvaliteta vazduha (PKV) i/ili Kratkoročne akcione planove (KAP), jedinicama lokalne samouprave koje nisu u zakonskoj obavezi da usvoje pomenute planove, a učestvovale su u programu jačanja kapaciteta i ugradile mere zaštite vazduha u svoja strateška dokumenta kroz projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, kao i, u izuzetnim slučajevima, onim jedinicama lokalne samouprave koje nisu bile deo ovog projekta, ali su usvojile PKV ili KAP, ukoliko detaljno obrazlože problem koji imaju sa kvalitetom vazduha i izuzetne koristi od primene predložene mere. 

Implementacija mera u okviru ovog poziva treba da doprinese i realizaciji nacionalnog Programa zaštite vazduha za period 2022-2030 koji je Republika Srbija usvojila u decembru 2022. godine.

Jedinice lokalne samouprave koje su planskim dokumentima definisale mere unapređenja kvaliteta vazduha imaju mogućnost da konkurišu za sredstva za sufinansiranje jedne odabrane mere u visini do najviše 50% ukupne vrednosti njene primene. Za mere izabrane u okviru ovog poziva, biće obezbeđeno sufinansiranje u iznosu od 20.000 do 40.000 USD za projekte malog obima i od 40.000 do 80.000 USD za projekte velikog obima. Ostatak sredstava od najmanje 50%, jedinica lokalne samouprave obezbeđuje iz svog budžeta ili drugih izvora finansiranja. 

Prijavu je potrebno podneti najkasnije do 3. jula 2023. godine do 17 časova, putem onlajn platforme kojoj se može pristupiti OVDE.

Pored popunjavanja prijavnog formulara, potrebno je dostaviti izjavu potpisanu od ovlašćenog lica kojom se potvrđuje obezbeđeno sufinansiranje i učešće u javnom pozivu, detaljan budžet, planski dokument u kome je navedena mera predložena za sufinansiranje, kao i propratnu tehničku dokumentaciju (ukoliko je primenjivo) na imejl adresu: zelena.agenda.rs@undp.org. Više informacija se može pronaći u Uslovima i smernicama za prijavljivanje koji se nalaze na sledećem linku.

Za predstavnike i predstavnice zainteresovanih lokalnih samouprava u utorak, 13. juna, će biti organizovan Info dan za koji se mogu prijaviti na sledećem LINKU.

Za dodatna pitanja, možete nas kontaktirati putem imejla na: zelena.agenda.rs@undp.org.

Ovaj javni poziv objavljen je u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koji, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.


Smernice - sufinansiranje mera zastite vazduha

Smernice - sufinansiranje mera zastite vazduha

Gudeline - Co-finacing air quality measures

Gudeline - Co-finacing air quality measures

Prilog 1 - Budžet

Prilog 1 - Budžet

Prilog 2 - Izjava o sufinansiranju

Prilog 2 - Izjava o sufinansiranju

25. April 2023. 26. Maj 2023.

Javni poziv organizacijama civilnog društva za unapređenje prirodnih vrednosti u zaštićenim područjima

U okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) objavljuje Јavni poziv za organizacije civilnog društva za podnošenje predloga projekata manjeg obima za poboljšanje prirodnih vrednosti i otpornosti na klimatske promene u zaštićenim područjima u Republici Srbiji.


Cilj ovog poziva je da podrži inicijative civilnog društva usmerene na unapređenje biodiverziteta i jačanje otpornosti ekosistema u zaštićenim područjima, u saradnji sa upravljačima zaštićenih područja i drugim institucijama i organizacijama.


Na Poziv mogu da se prijave organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine i klimatskim promenama i registrovana su u Republici Srbiji. 

Najbolje ocenjena rešenja dobiće finansijsku podršku za sprovođenje svojih projektnih predloga.


Rok za prijavljivanje na poziv je petak, 26. maj do 17.00 časova.


Prijavljivanje na ovaj Poziv se obavlja isključivo elektronskim putem, popunjavanjem onlajn formulara na srpskom jeziku OVDE.


Pored popunjenog onlajn formulara, potrebno je dostaviti dodatnu dokumentaciju na imejl adresu: zelena.agenda.rs@undp.org. Više informacija o tome možete pronaći u Smernicama za prijavljivanje, koje su   dostupne na srpskom i engleskom jeziku. Ukoliko imate dodatna pitanja, možete nas kontaktirati putem imejla na: zelena.agenda.rs@undp.org.


Ovaj Javni poziv  je objavljen u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ koji, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP, u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.


Uslovi i smernice za podnosioce prijava

Uslovi i smernice za podnosioce prijava

Guidelines for Applicants

Guidelines for Applicants

Aplikacioni formular

Aplikacioni formular

Aneks 1 - Tabelarni budzet

Aneks 1 - Tabelarni budzet

Aneks 2 - Narativni budzet

Aneks 2 - Narativni budzet

Aneks 3 - Vremenski okvir

Aneks 3 - Vremenski okvir

Aneks 4 - Logicka matrica

Aneks 4 - Logicka matrica

Aneks 5 - Profil podnosioca prijave

Aneks 5 - Profil podnosioca prijave

Aneks 6a - Deklaracija - Glavni podnosilac projekta

Aneks 6a - Deklaracija - Glavni podnosilac projekta

Aneks 6b - Derklaracija - Partner

Aneks 6b - Derklaracija - Partner

22. Mart 2023. 10. Jun 2023.

JAVNI POZIV ZA PODRŠKU JEDINICAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA (JLS) U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM I OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u saradnji sa Institucijom za mobilizaciju sredstava koju finansira Ministarstvo finansija Republike Slovačke i Nemačkom razvojnom bankom (KfW) pozivaju jedinice lokalnih samouprava (JLS) da se prijave na konkurs koji se odnosi na upravljanje biootpadom i obnovljive izvore energije.

Poziv ima za cilj da prikupi konkursne prijave od JLS, radi selekcije onih JLS koje prikažu najveći potencijal i interes za investiranje u projekte proizvodnje biogasa i komposta iz biootpada.

Proizvodnja komposta i biogasa iz poljoprivrednih ostataka i biootpada je dobro uspostavljena praksa u mnogim zemljama i prilika za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i kreiranje radnih mesta posebno u ruralnim područjima. Zbog toga, UNDP će na osnovu ovog javnog poziva izraditi Studije korišćenje biootpada za najmanje 3 izabrane JSL. Studija će, osim detaljne analize raspoloživog potencijala biootpada dati smernice, odnosno preporuke za investicije u tretman odnosno korišćenje otpada.

Prijave će biti otvorene od 22. marta do 10 maja 2023. godine. u 17:00 časova.
Public Call (SRB)

Public Call (SRB)

Public Call (ENG)

Public Call (ENG)

13. Jun 2022. 25. Jul 2022.

Izazov za inovativna rešenja u oblasti obnove šumskih ekosistema i ozelenjavanja

Uz podršku Evropske unije, i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji objavljuje Izazov za inovativna rešenja: šume i zelena infrastruktura za unapređivanje prirodnih vrednosti i otpornosti na klimatske promene.

Cilj ovog Izazova je da podrži sprovođenje inovativnih ideja koje će doprineti povećanju površina pod šumskom vegetacijom i poboljšanju kvaliteta šumskih ekosistema, kako bi se očuvao i unapredio biodiverzitet i povećala otpornost na prirodne katastrofe i ekstremne vremenske prilike izazvane promenama klime. Realizacija ovih ideja vodiće zdravijem životnom okruženju i ubrzati zelenu transformaciju privrede i društva i sprovođenje EU Zelene agende u Srbiji.

Najbolje ocenjena rešenja dobiće mentorsku i tehničku podršku, dok će za najuspešnije među njima biti obezbeđena finansijska podrška, kako bi se primenila u praksi. Posebno se ohrabruje prijavljivanje rešenja koja bi koristila raznovrsne autohtone vrste šumske vegetacije za formiranje šuma i otvorenih zelenih gradskih prostora. Osim toga, od predloženih rešenja se očekuje da donesu višestruku korist za lokalne zajednice, poput boljeg kvaliteta vazduha, očuvanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta i veće apsorpcije ugljen-dioksida iz okoline.

Na Javni poziv za učešće u ovom Izazovu do 13. jula 2022. godine mogu da se prijave jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, upravljači zaštićenih područja i zadruge za projekte na površinama u javnoj svojini, kao i vlasnici šuma kao što su zadruge, udruženja i privredna društva za projekte na šumskom i poljoprivrednom zemljištu u privatnoj i zadružnoj svojini.

Prijavljivanje se vrši isključivo putem online formulara, a obrazac prijavnog formulara, na srpskom jeziku, možete preuzeti ovde.

Više informacija možete pronaći u Smernicama za prijavljivanje, na srpskom i engleskom jeziku. Za sve zainteresovane kandidate, biće organizovani info dani 17. i 24. juna 2022. godine u Beogradu. Registracija za hibridne događaje je dostupna na ovom linku.

Rok za podnošenje prijava je produžen do ponedeljka, 25. jula 2022. godine do 16.00 časova.

Izazov za inovativna rešenja: šume i zelena infrastruktura za unapređivanje prirodnih vrednosti i otpornosti na klimatske promene je objavljen u okviru projekta „EU za Zelenu Agendu u Srbiji“ koji, uz finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa ambasadom Švedske i EIB-om.

Za više informacija, molimo Vas kontaktirajte nas na: adaptacije.rs@undp.org.

PRIJAVI SE

Smernice za pripremu predloga

Smernice za pripremu predloga

Guidelines for Application

Guidelines for Application

Izjava o partnerstvu

Izjava o partnerstvu

Declaration of partnership

Declaration of partnership

Izjava o sufinansiranju

Izjava o sufinansiranju

Prijavni formular

Prijavni formular

Lista izabranih projektnih predloga - Obnova šumskih ekosistema i ozelenjavanje

Lista izabranih projektnih predloga - Obnova šumskih ekosistema i ozelenjavanje

List of selected project proposals - Forrest Ecosystem Restoration and Greening

List of selected project proposals - Forrest Ecosystem Restoration and Greening

Lista izabranih projektnih predloga - Obnova šumskih ekosistema i ozelenjavanje

Lista izabranih projektnih predloga - Obnova šumskih ekosistema i ozelenjavanje

List of selected project proposals - Forrest Ecosystem Restoration and Greening

List of selected project proposals - Forrest Ecosystem Restoration and Greening

26. Maj 2022. 20. Jul 2022.

Izazov za inovacije za čistiji vazduh

Uz podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji objavljuje Izazov za inovacije za čistiji vazduh.

Cilj ovog Izazova je da podrži sprovođenje inovativnih ideja koje će doprineti smanjenju zagađenja i poboljšanju kvaliteta vazduha na lokalnom nivou. Realizacija ovih ideja doprineće zdravijem okruženju i ubrzati zelenu transformaciju privrede i društva, odnosno sprovođenje Zelene agende u Srbiji. Deset najbolje ocenjenih rešenja koja stignu na poziv dobiće mentorsku i tehničku podršku za razradu svojih ideja, testiranje i razvoj predloženih tehničkih rešenja, dok će za najmanje tri rešenja biti obezbeđena finansijska podrška kako bi se primenila u praksi.

Na javni poziv za učešće u ovom Izazovu do 27. juna 2022. godine mogu da se prijave jedinice lokalne samouprave, javna i privatna preduzeća, mala i srednja preduzeća, kao i naučno-istraživački instituti, koji imaju inovativne ideje za poboljšanje kvaliteta vazduha.

Prijavljivanje se vrši isključivo putem online formulara, a obrazac prijavnog formulara, na srpskom jeziku, možete preuzeti ovde. Više informacija možete pronaći u Smernicama za prijavljivanje, na srpskom i engleskom jeziku. Za sve zainteresovane kandidate, biće organizovan Info dani 1. juna 2022. godine u Novom Sadu i 8. juna u Beogradu. Registracija za hibridne događaje je dostupna na ovom linku.

Rok za podnošenje prijava je produžen do srede, 20. jula 2022. godine do 16.00 časova.

Javni poziv je objavljen u okviru projekta „EU za Zelenu Agendu u Srbiji“ koji, uz finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa ambasadom Švedske i EIB-om. Za više informacija, molimo Vas kontaktirajte nas na: adaptacije.rs@undp.org.

PRIJAVI SE

Prijavni formular

Prijavni formular

Guidelines for Application

Guidelines for Application

Smernice za pripremu predloga

Smernice za pripremu predloga

Declaration of partnership

Declaration of partnership

Izjava o sufinansiranju

Izjava o sufinansiranju

Izjava o partnerstvu

Izjava o partnerstvu

List of selected project proposals - Solutions for Cleaner Air

List of selected project proposals - Solutions for Cleaner Air

Lista izabranih projektnih ideja - inovacije za čistiji vazduh

Lista izabranih projektnih ideja - inovacije za čistiji vazduh

29. April 2022. 20. Jun 2022.

Izazov za rešenja za dekarbonizaciju privrede I smanjenje emisija zagađujućih materija

Uz podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB), Program UN za razvoj (UNDP) u Srbiji objavio je Poziv u formi izazova za podnošenje predloga za dekarbonizaciju privrede i smanjenje zagađenja životne sredine.

Pozivamo javna i privatna preduzeća, preduzetnike i industriju da predlože rešenja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i da na taj način doprinosu dekarbonizaciji privrede, smanjenju zagađenja životne sredine i ostvarivanju ekološke, društvene i ekonomske dobrobiti za lokalne zajednice i građane.

Cilј poziva je da se uklone prepreke na putu zelene transformacije i dekarbonizacije javnog i korporativnog sektora, kao što su nedostatak izvora finansiranja, podsticajnih mera i održivih poslovnih modela, praćenih nedostatkom zakonskih procedura. Javna i privatna preduzeća, preduzetnici i industrijski subjekti su pozvani da predlože rešenja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i da na taj način doprinosu dekarbonizaciji privrede, smanjenju zagađenja životne sredine i ekološkoj, društvenoj i ekonomskoj dobrobiti za lokalne zajednice i građane.

Prijavljivanje se vrši isključivo putem ovog aplikacionog formulara.

Poziv je otvoren do 20. juna 2022. godine i sadrži dva pod-izazova.

Prvi je namenjen je smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte u sektorima koji pripadaju Sistemu trgovine emisionim jedinicama (EU ETS) kao što su proizvodnja električne energije i toplote, rafinerije nafte, čeličane, postrojenja za proizvodnju metala, cementa i sl. (tj. EU-ETS operateri) i onima koji ne potpadaju pod EU ETS sektor, kao što su saobraćaj, zgrade, poljoprivreda, upravljanje otpadom, itdl uključujuči i obveznike sistema energetskog menadžmenta.

Drugi pod-izazov je namenjen smanjenju zagađenja od strane operatera Integrisanog sprečavanja i kontrole zagađenja (IPPC) koji podležu obavezama prema Direktivi o industrijskim emisijama.

Najmanje trideset (30) izabranih predloga će dobiti mentorsku i tehničku podršku za razradu svojih ideja, testiranje i razvoj predloženih tehnička rešenja. Projekti za koje bude procenjeno da daju najveći doprinos dekarbonizaciji, smanjenju emisija zagađujućih materija i poboljšanju modela zelenog poslovanja, biće izabrani za fazu implementacije i biće im obezbeđeno sufinansiranje.

Za sve zainteresovane kandidate biće organizovani info dani 17. i 25. maja, i 1. juna 2022. godine, registracija je obavezna i dostupna na linku.

Rok za podnošenje prijava je produžen do 27.juna 2022. godine do 16.00 časova.

Za više informacija, pišite nam na zelena.agenda.rs@undp.org.

Instruction for Applicants - Call for Decorbanisation and Green Industries

Instruction for Applicants - Call for Decorbanisation and Green Industries

Declaration of partnership

Declaration of partnership

Izjava o partnerstvu

Izjava o partnerstvu

Izjava o sufinansiranju

Izjava o sufinansiranju

Smernice za pripremu predloga za dekarbonizaciju i smanjenje zagađenja

Smernice za pripremu predloga za dekarbonizaciju i smanjenje zagađenja

Lista izabranih projektnih ideja_Dekarbonizacija_Zelena agenda

Lista izabranih projektnih ideja_Dekarbonizacija_Zelena agenda

List of selected project proposals_Decarbonisation_Depollution

List of selected project proposals_Decarbonisation_Depollution

28. April 2022. 20. Maj 2022.

Javni poziv za prikupljanje izjava o zainteresovanosti za tehničku podršku u izradi I/ili unapređenju planova kvaliteta vazduha I/ili kratkoročnih akcionih planova zaštite kvaliteta vazduha

Uz podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji objavljuje Javni poziv za prikupljanje izjava o zainteresovanosti za tehničku podršku u izradi i/ili unapređenju Planova kvaliteta vazduha i/ili Kratkoročnih akcionih planova zaštite kvaliteta vazduha.

Cilj ovog poziva je da podrži izradu ili unapređenje lokalnih planova kvaliteta vazduha koji će doprineti smanjenju zagađenja vazduha iz javnih ili privatnih izvora. Realizacija ovih planova doprineće zdravijem okruženju i ubrzati zelenu transformaciju privrede i društva, odnosno sprovođenje Zelene agende u Srbiji.

Na Javni poziv mogu do 20. maja 2022. godine da se prijave sve zainteresovane jedinice lokalne samouprave, koje žele da pripreme ili nadograde postojeće akcione planove vezane za kvalitet vazduha. U prvoj fazi, deset najbolje ocenjenih izjava o zainteresovanosti dobiće mentorsku i tehničku podršku, dok će u narednoj fazi najviše tri jedinice lokalne samouprave dobiti i sufinansiranje za implementaciju mera iz akcionih planova.

Više informacija možete pronaći u Smernicama za prijavljivanje, na srpskom i engleskom jeziku.

Prijavljivanje se vrši isključivo putem online formulara, a obrazac prijavnog formulara (na srpskom jeziku) možete preuzeti i u .pdf formatu ovde.

Za sve zainteresovane kandidate, biće organizovan info dan 11. maja 2022. u 11h. Registracija za hibridni događaj je dostupna na ovom linku.

Javni poziv je objavljen u okviru projekta „EU za Zelenu Agendu u Srbiji“ koji, uz finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa ambasadom Švedske i EIB-om.

Za više informacija, molimo Vas kontaktirajte Zoricu Korać, menadžerku projekta na email: zorica.korac@undp.org.

PRIJAVITE SE

Public Call - Air Quality Planning - Guidelines for Application

Public Call - Air Quality Planning - Guidelines for Application

Javni poziv - Planiranje kvaliteta vazduha - Prijavni formular

Javni poziv - Planiranje kvaliteta vazduha - Prijavni formular

Javni poziv - Planiranje kvaliteta vazduha - Smernice za prijavljivanje

Javni poziv - Planiranje kvaliteta vazduha - Smernice za prijavljivanje

22. Mart 2022. 16. Maj 2022.

Izazov za inovativna rešenja u oblasti cirkularne ekonomije

Cilj izazova je da podrži sprovođenje inovativnih ideja koje će doprineti efikasnijem korišćenju resursa, kao i smanjenju i ponovnoj upotrebi otpada u procesima proizvodnje. Realizacija ovih ideja doprineće smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, što će ubrzati zelenu transformaciju privrede i društva, odnosno sprovođenje Zelene agende u Srbiji.

Dvadeset najbolje ocenjenih rešenja dobiće mentorsku i tehničku podršku, a za najboljih pet će biti obezbeđeno sufinansiranje, kako bi se primenila u praksi. Na Javni poziv za učešće u ovom izazovu mogu do 16. maja 2022. godine da se prijave lokalne samouprave, javna komunalna preduzeća, kao i preduzeća iz privatnog sektora. Predstavnici javnog sektora mogu da predlože inovativne poslovne modele, tehnologije i digitalna rešenja koja će doprineti efikasnom korišćenju resursa kroz upotrebu i reciklažu ne-opasnog otpada, a posebno biorazgradivog otpada, uključujući i mulj.

Predstavnici privatnog sektora, a naročito mala i srednja preduzeća (MSP) iz sektora ugostiteljstva i upravljanja otpadom, i poljoprivredna gazdinstva, pozivaju se da predlože ideje za industrijsku simbiozu, odnosno uspostavljanje partnerstava koje omogućava da se otpad ili nusproizvod nekog preduzeća koristi kao tuđi resurs. MSP se takođe pozivaju da predlože rešenja za tretiranje različitih vrsta otpada poput bio-otpada, građevinskog otpada, plastike, papira, metala i stakla.

Prijavljivanje se vrši isključivo putem online formulara.

PRIJAVI PREDLOG PROJEKTA NA JAVNI POZIV

Za sve zainteresovane kandidate, biće organizovani info dani 30. marta, 5. aprila, 15. aprila i 5. maja 2022. godine. Registracija je obavezna i može se izvršiti na ovom linku.

Za više informacija, molimo Vas kontaktirajte Anu Mitić-Radulović, koordinatorku projekta, na email: ana.mitic.radulovic@undp.org.


Green Agenda_Challenge Call_CIRCULAR ECONOMY_Guidelines for Applicants

Green Agenda_Challenge Call_CIRCULAR ECONOMY_Guidelines for Applicants

Prijavni formular

Prijavni formular

Smernice za prijavljivanje

Smernice za prijavljivanje

Declaration of partnership

Declaration of partnership

Izjava o sufinansiranju

Izjava o sufinansiranju

Izjava o partnerstvu

Izjava o partnerstvu

Lista izabranih projektnih ideja_CE Zelena agenda

Lista izabranih projektnih ideja_CE Zelena agenda

List of selected project proposals_ CE Green Agenda

List of selected project proposals_ CE Green Agenda