O projektu

section-cover

Glavni ciljevi projekta su;

 • Unapređenje strateškog i zakonodavnog okvira za efikasnije sprovođenje Zelene agende
 • Razvoj i sufinansiranje inovativnih pilot projekata
 • Mobilisanje dodatnih izvora finansiranja za investicije koje doprinose zelenoj transformaciji privrede i društva.  

Projekat će doprineti i naporima za dekarbonizaciju i ispunjavanje ciljeva iz Sporazuma o klimi iz Pariza, smanjenju zagađenja životne sredine - vazduha, zemljišta i voda, kao i usaglašavanju sa pravnim tekovinama EU u svih pet oblasti obuhvaćenih Zelenom agendom: dekarbonizacija, energetska efikasnost i smanjenje industrijskih emisija;

 • cirkularna ekonomija za efikasno korišćenje resursa i industrijsku simbiozu;
 • smanjenje zagađenja životne sredine sa fokusom na kvalitet vazduha;
 • zaštita i investiranje u biodiverzitet i ekosisteme;
 • održivi prehrambeni sistemi i ruralni razvoj. 

U avgustu 2022. Vlada Švajcarske obezbedila je 4.9 miliona dolara za dodatno finansiranje sprovođenja Zelene agende u Srbiji u naredne četiri godine.

Sektor
 • Zaštita životne sredine
 • Poljoprivreda i hrana
 • Nauka i inovacije
 • Energetika
EuropeAid referenca
2021/429-150
Komponente
Grad / Region
Srbija
EU donacija
3.599.884 €
Pregovaračko poglavlje
 • 27 - Životna sredina
Vreme implementacije
Januar 2022. - Decembar 2023.
Korisnik
Ministarstvo zaštite životne sredine
Implementiran od strane
UNDP