Grejanjem škola na otpadnu geotermalnu vodu do čistijeg vazduha u Sokobanji

1. Mart 2024.

Sokobanja, 29. februar 2024 – Uz podršku Evropske unije i Ministarstva zaštite životne sredine, i u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Opština Sokobanja je u zajedničkoj zgradi dve lokalne škole stari kotao na ugalj zamenila novim sistemom grejanja na otpadnu geotermalnu vodu iz banjskog kompleksa. Prelazak na ovaj obnovljivi izvor energije značajno je poboljšao kvalitet vazduha kako za školarce, tako i za sve građane i posetioce ove čuvene banje. Naročito su smanjene koncentracije toksičnih gasova, uključujući ugljen-dioksid i ugljen-monoksid, kao i suspendovanih čestica PM 2.5 i PM 10.

Današnjem zvaničnom predstavljanju novog sistema grejanja u srednjoj školi „Branislav Nušić“ i osnovnoj školi „Mitropolit Mihailo“ u Sokobanji, prisustvovala je i ministarka zaštite životne sredine, Irena Vujović.

„Ovo je jedan od fantastičničnih primera kako možemo termalne vode da iskoristimo za grejanje, pre svega kao važnu meru za poboljšanje kvaliteta vazduha. Preko 1000 đaka u ove dve škole će imati čist vazduh i bolju životnu sredinu. Takođe, ono što je ovde posebno važno je i to da je otpadna termalna voda ponovo upotrebljena, što je jedan od najvažnijih principa Zelene agende, a to je cirkularna ekonomija“, izjavila je Vujović.

Ona je dodala da je ovaj projekat je vredan preko 23 miliona dinara, od čega je ministarstvo učestvolalo sa 16.5 miliona, a ostatak sredstava je obezbedila Evropska unija. Takođe, pozvala je i druge jedinice lokalne samouprave koje imaju termalne potencijale da konkurišu sa projektima za dodelu sredstava.

Nikola Bertolini, šef Odeljenja za saradnju Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji rekao je prilikom posete da je Sokobanja dobar primer opštine koja čuva životnu sredinu.

„Evropska unija već finansira sistem vodosnabdevanja u Sokobanji, a uskoro će uz našu podršku biti izrađen i sistem za preradu otpadnih voda, jer su nam dobrobit životne sredine i građana prioritet. Jasan znak da je Sokobanja na pravom putu je i to što je ovaj novi sistem grejanja na otpadnu termalnu vodu rezultat partnerstva EU, Ministarstva zaštite životne sredine, opštine i UNDP-a“, dodao je Bertolini.

Istraživanja pokazuju da Srbija raspolaže velikim geotermalnim potencijalom, sa preko 300 geotermalnih izvora. Ukoliko bi se koristili za dobijanje energije, ovi izvori bi mogli da podmire bar četvrtinu potreba za grejanjem u zemlji, uz značajno manje troškove i povoljan uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

„Inovacija Opštine Sokobanja mogla bi da se primeni i na drugim mestima u Srbiji sa geotermalnim izvorima. Na primer, Vlada Srbije i UNDP ispituju mogućnost da se geotermalna energija koristi za grejanje i hlađenje javnih zgrada u Beogradu, kao što je Palata Srbije“, rekao je Jakup Beriš, stalni predstavnik UNDP-a. On je pozvao sve inovatore da se prijavom na aktuelni Izazov za inovativna rešenja pridruže zelenoj tranziciji privrede i društva u Srbiji.

Novi, energetski efikasan sistem grejanja će doneti i značajne uštede budžetu opštine Sokobanja.

„Geotermalne vode smo odlučili da koristimo za grejanje osnovne i srednje škole najpre zbog zaštite životne sredine i smanjenja zagađujućih materija u vazduhu, a zatim i zbog energetske efikasnosti. Troškove grejanja dve škole smo smanjili na dve trećine troškova starog sistema grejanja na ugalj“, pojasnio je Miodrag Nikolić, predsednik opštine Sokobanja.

Grejanje na otpadnu geotermalnu vodu iz banjskog kompleksa u Sokobanji jedno je od 52 inovativna, zelena rešenja, vredna ukupno 17 miliona dolara, koja se u okviru inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ sprovode širom Srbije.

Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.