Nacionalna konferencija o planiranju kvaliteta vazduha u 29 gradova i opština u Srbiji – razmena iskustva i primeri dobre prakse

7. Decembar 2022.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji, podržava 29 lokalnih samouprava u unapređenju kvaliteta vazduha. Nacionalna konferencija o planiranju kvaliteta vazduha za predstavnike gradova i opština održana je 5. decembra u Šapcu u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“. Konferencija je okupila više od 60 predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava širom Srbije, kako bi razmenili iskustva u borbi protiv zagađenja vazduha.

Tokom panel diskusije posvećene planiranju zaštite kvaliteta vazduha, predstavnici opština izneli su svoja iskustva, probleme i rešenja koja su pronalazili pri praćenju kvaliteta vazduha, kao i pri planiranju mera zaštite. Predstavnici opština Subotice i Kraljevo složili su se da najveći izazov predstavlja rešavanje zagađenja koje potiče iz individualnih ložišta, dok je predstavnica Pančeva, grada koji ima dugogodišnje iskustvo u borbi protiv zagađenja vazduha, rekla da su dodatni problem i održivost i cena automatskog monitoringa kvaliteta vazduha.

Državna mreža mernih mesta za automatski monitoring kvaliteta vazduha ima više od 30 mernih stanica u Srbiji i u planu je uvođenje još 17 stanica. Automatski monitoring značajno je unapredio merenje kvaliteta vazduha i primenu mera za smanjenje zagađenja u opštinama i gradovima.

Druga panel diskusija bila je posvećena  implementaciji mera zaštite vazduha i svoja iskustva izneli su predstavnici Užica i Novog Pazara. Grad Užice je pre osam godina počeo da sufinansira zamenu ložišta i  od tada je 2.600 užičkih objekata zamenilo ložišta, a efekti su vidljivi i zagađenje vazduha je smanjeno. Proces je spor, ali značajan, kažu iz ove opštine.

Iako Novi Pazar dugo meri kvalitet vazduha, tek od 2020. godine ima automatsku mernu stanicu koja meri vrednosti PM čestica. Predstavnici ove opštine smatraju da je grejanje glavni izvor čestičnog zagađenja, jer u periodu van grejne sezone nema prekoračenja vrednosti. Oni sprovode i mere energetske efikasnosti kroz zamenu stolarije i poboljšanje izolacije, a jedna od mera u njihovom gradu bila je i zabrana upotrebe automobila u centru grada u periodu kada je koncentracija zagađenja bila najveća, što je imalo dobre rezultate.

Predstavnik RES fondacije, Aleksandar Macura, govorio je o pitanju energetskog siromaštva u sprovođenju mera zaštite vazduha, o koracima u konkurisanju za podsticajna sredstva i efikasnosti korišćenja tih sredstava. On je izjavio da je izuzetno važno koje mere treba da se podrže i primene i da unapređenje efikasnosti grejanja i smanjenje zagađenja koje dolazi sa grejanjem značajno doprinosi smanjenju koncentracije zagađujućih materija.

Dušica Radojičić iz Ministarstva zaštite životne sredine govorila je o Nacrtu Nacionalnog Programa zaštite vazduha i njegovom implikacijama za planiranje kvaliteta vazduha na lokalu i istakla da je osnovni cilj bio da se javnost uključi od samog početka pripreme Predloga Nacionalnog programa zaštite vazduha. Pristup u predlogu programa vezan je za Direktivu o smanjenju nacionalnih emisija određenih zagađujućih materija i Direktivu o kvalitetu vazduha.

Druga radionica u sklopu pružanja tehničke podrške u izradi i/ili unapređenju Planova kvaliteta vazduha i/ili Кratkoročnih akcionih planova, održana je 6. decembra. Učesnici su imali priliku da zajedno sa mentorima nauče  na konkretnim primerima kako da odrede lokaciju mernih mesta, definišu ciljeve, indikatore i mera akcionih planova, kao i da izrade deo programskog budžeta za finansiranje konkretnih mera za zaštitu vazduha.

Antoan Avinjon, projektni menadžer u Delegaciji EU u Srbiji, istakao je važnost angažovanja lokalnih samouprava na rešenju problema zagađenja vazduha.

O Vodiču sa smernicama i primerima dobre prakse, koji će biti pripremljen za lokalne samouprave da im pomogne da bolje sprovedu proces planiranja kvaliteta vazduha, smanje zagađenje i unaprede zdravlje, govorio je stručnjak sa projekta Dejan Lekić. On je rekao da je učešće javnosti veoma važno i da sve što se događa u celokupnom procesu, od odluke do formiranja plana kvaliteta vazduha, treba da podrazumeva stalnu interakciju sa javnošću.

Direktnu podršku u izradi i unapređenju lokalnih akcionih planova za upravljanje kvalitetom vazduha dobija 12 lokalnih samouprava: Subotica, Užice, Kraljevo, Novi Pazar, Bor, Zaječar, Niš, Pančevo, Beograd, Pirot, Paraćin i Beočin. Predstavnici i predstavnice dodatnih 17 lokalnih samouprava imaju priliku da kroz obuke unaprede svoja znanja i veštine, da bi mogli bolje da planiraju i sprovode mere zaštite vazduha. To su predstavnici Ćuprije, Bujanovca, Sokobanje, Sombora, Velikog Gradišta, Aranđelovca, Vlasotinca, Mionice, Prijepolja, Bačke Palanke, Požege, Negotina, Dimitrovgrada, Medveđe, Bosilegrada, Opova i Loznice.

Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, uz finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa ambasadom Švedske, Evropskom investicionom bankom (EIB) i Vladom Švajcarske.