Održana konferencija o planiranju kvaliteta vazduha na lokalnom nivou

10. April 2023.

Aranđelovac, 6. april 2023 - U okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, juče i danas je u Aranđelovcu održana Nacionalna konferencija o planiranju unapređenja kvaliteta vazduha u gradovima i opštinama u Srbiji. Konferencija je okupila više od 30 predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava, kako bi razmenili iskustva i predstavili rezultate svog rada u ovoj oblasti.

Miroslav Tadić, vođa tima za životnu sredinu i klimatske promene u Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), rekao je na konferenciji da ta organizacija ulaže velike napore u rešavanje problema kvaliteta vazduha na nacionalnom, a posebno na lokalnom nivou. 

„Mi ćemo biti u prilici da lokalne samouprave koje budu najaktivnije dodatno podržimo u realizaciji konkretnih mera. Nastojaćemo da izdvojimo mere koje su ključne za one lokalne samouprave koje žele da pokrenu rešavanje ovog problema“, najavio je Tadić.

Načelnica Odeljenja za zaštitu vazduha i ozonskog omotača u Ministarstvu zaštite životne sredine, Vesna Mitrović istakla je značaj prilike da lokalne samouprave na ovoj konferenciji razmenom iskustava unaprede znanja o poboljšanju kvaliteta vazduha.

„Živa reč daje nam mogućnost da dođemo do najboljih rešenja i da dobijemo dokumente koji će dati najbolje rezultate u njihovom sprovođenju“, rekla je Mitrović.

Mitrović je tokom prvog dana konferencije predstavila Nacionalni program zaštite vazduha kao i tekuće aktivnosti Ministarstva u oblasti unapređenja kvaliteta vazduha.

Predstavnik EU Delegacije u Srbiji, Antoan Avinjon, istakao je značaj institucionalne saradnje za poboljšanje kvaliteta vazduha.

“Nije moguće smanjiti zagađenost vazduha bez saradnje između institucija i građana. Naučna istraživanja ukazuju na to da je kvalitet vazduha neophodan za zdravlje. Stotine hiljada ljudi umire svake godine zbog zagađenosti vazduha, a mislim da na Balkanu to ne možemo da priuštimo, posebno imajući u vidu trendove demografskih kretanja“, zaključio je Avinjon.

Tokom drugog dana konferencije, učesnicima i učesnicama je predstavljen nacrt smernica za pripremu i donošenje Planova kvaliteta vazduha i Kratkoročnih akcionih planova za zaštitu kvaliteta vazduha jedinica lokalne samouprave, kao i značaj komunikacije sa građanima i građankama u procesu pripreme i sprovođenja tih planova.

Direktnu podršku projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ u izradi i unapređenju lokalnih akcionih planova za upravljanje kvalitetom vazduha dobija 12 lokalnih samouprava, dok predstavnici i predstavnice dodatnih 17 lokalnih samouprava imaju priliku da kroz obuke unaprede svoja znanja i veštine, da bi mogli bolje da planiraju i sprovode mere zaštite vazduha.

Na konferenciji je najavljeno da će u okviru projekta “EU za Zelenu agendu u Srbiji” biti nastavljena podrška lokalnim samoupravama u izradi ili unapređenju planova za upravljanje kvalitetom vazduha, kao i u primeni mera zaštite vazduha.

Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP, u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.