Održana obuka o podnošenju zahteva za dozvole za GHG emisije

24. Januar 2024.

Beograd, 24. januar 2024. godine – Ministarstvo zaštite životne sredine i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) održali su obuku za operatere postrojenja za proizvodnju električne energije i energetski zahtevna industrijska postrojenja o podnošenju zahteva za izdavanje dozvola za emitovanje gasova sa efektom staklene bašte (GHG). Obuci je prisustvovalo više od 130 učesnika.

U skladu sa Zakonom o klimatskim promenama, svi operateri ovih postrojenja u Srbiji u obavezi su da pribave dozvolu za GHG emisije, a zahtevi se podnose putem digitalnog portala, e-GHG platforme. 

„Ova obuka je jedan vid podrške koju Ministarstvo pruža operaterima kako bi lakše prošli ovu obaveznu proceduru. Pored toga, angažovani su stručnjaci koji im mogu pomoći da izrade dokumentaciju koju je potrebno dostaviti za dobijanje ove dozvole“, rekla je ovom prilikom Sandra Dokić, državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine

Dozvole za GHG emisije korak su ka uspostavljanju sistema za praćenje, izveštavanje i verifikaciju ovih emisija, čiji je cilj da se dugoročno smanje emisije GHG iz industrijskog sektora, ubrza dekarbonizacija privrede.

„Dekarbonizacija je u srži zelene transformacije, razvojnog pravca na koji se Srbija obavezala potpisivanjem Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi. Da bi se ugljenični otisak privrede smanjio, pored tehničke, pružamo i finansijsku podršku, kroz mehanizam Javnog poziva za inovativna rešenja za zelenu tranziciju srpske privrede“, podsetio je Miroslav Tadić, vođa tima za životnu sredinu i klimatske promene u UNDP-u. 

Na obuci su predstavljene zakonske obaveze ETS operatera koje proizlaze iz Zakona o klimatskim promenama, odnosno Uredbe o vrstama aktivnosti i gasovima sa efektom staklene bašte i Pravilnika o monitoringu i izveštavanju o GHG emisijama, kao i konkretni koraci koje je potrebno preduzeti kako bi se one ispunile.  

„Naročito nam je značilo što smo se upoznali sa propisanim postupcima koje treba preduzeti u okviru postrojenja kako bi rezultati koji se zahtevaju za izradu plana monitoringa i izveštaja o GHG emisijama bili što precizniji, kako bi se izbegle greške u proračunu“, rekao je Milenko Topalović, šef službe za zaštitu životne sredine i razvoj u valjaonici aluminijuma „Impol Seval“ iz Sevojna

Ovo je treća u nizu obuka koje su organizovane u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ kako bi se ETS operateri pripremili da adekvatno odgovore na nove zakonske obaveze. 

Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.