Održana obuka o pribavljanju integrisanih dozvola za velike farme

9. Oktobar 2023.

Novi Sad, 5-6. oktobar 2023. godine - Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) održao je u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine obuku o procesu pribavljanja integrisanih dozvola za velike proizvođače živine i svinja (IPPC farme), u kojoj je učestvovalo preko 80 predstavnika i predstavnica farmi, opština, gradova, Autonomne pokrajine Vojvodine, Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ovo je jedna od aktivnosti koja se sprovodi u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ kako bi se ubrzala dekarbonizacija privrede i unapredila zelena industrija.

Integrisane dozvole za IPPC farme izdaju nadležni organi na lokalnom nivou kako bi se sprečilo i kontrolisalo zagađenje vode, vazduha i zemljišta, kao i buka i neprijatni mirisi. U Srbiji trenutno postoji 88 farmi za koje je neophodno izdavanje integrisane dozvole, a samo njih 11 ima ovu dozvolu. Uslovi i postupak izdavanja integrisanih dozvola za postrojenja čije aktivnosti mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi i životnu sredinu uređeni su Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. U skladu sa ovim Zakonom, rok za dobijanje integrisanih dozvola za sve operatere, uključujući i farme, je do kraja 2024. godine. Tokom obuke je istaknuto da je dobijanje integrisane dozvole zahtevna i kompleksna procedura. Najveća prepreka često je nedostatak drugih dozvola, poput upotrebne i vodne dozvole, ali i nedostatak sredstava za investicije kojima bi se sprečilo zagađenje.

Učesnici obuke su informisani o tome na koji način mogu obezbediti dodatna sredstva potrebna za investicije u dekarbonizaciju i zelenu industriju. Jedan od njih je i sufinansiranje za koje se može konkurisati putem poziva za zelenu tranziciju srpske privrede, koji je stalno otvoren u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji”. Takođe, predstavljene su mogućnosti  finansiranja kroz IPARD 3.

Dvodnevna obuka je organizovana u saradnji sa projektom IED Srbija “Zelena tranzicija – implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji od 2021-2025” koji realizuje Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu.

Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.