Održana obuka o sprečavanju i kontroli zagađenja

15. Septembar 2023.

Beograd, 29. avgust 2023. godine - Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) održao je u Privrednoj komori Srbije drugu obuku o procesu pribavljanja integrisanih dozvola u kojoj su učestvovali predstavnici i predstavnice institucija nadležnih za izdavanje ovih dozvola i operateri toplana. Ovo je jedna od aktivnosti koja se sprovodi u okviru inicijative “EU za Zelenu agendu u Srbiji” kako bi se ubrzala dekarbonizacija privrede i smanjile industrijske emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG).

Integrisane dozvole izdaju nadležni organi na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou za postrojenja koja mogu da imaju negativan uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu kako bi se sprečilo i kontrolisalo zagađenje koje emituju.

U našoj zemlji, uslovi i postupak izdavanja integrisanih dozvola za postrojenja čije aktivnosti mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi i životnu sredinu uređeni su Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. U skladu sa ovim Zakonom, rok za dobijanje integrisanih dozvola za sve operatere, uključujući i toplane, je do kraja 2024. godine. 

Tokom obuke je istaknuto da je dobijanje integrisane dozvole zahtevna i kompleksna procedura. Najveća prepreka često je nedostatak drugih dozvola koje su neophodne da bi zahtev za dobijanje integrisane dozvole ušao u zvaničnu proceduru, poput upotrebne i vodne dozvole ili dobijanja saglasnosti na plan zaštite od požara.

Dobijanje integrisane dozvole podrazumeva i usklađivanje sa zahtevima Direktive o industrijskim emisijama i graničnim vrednostima emisija. U pojedinim slučajevima ovo usklađivanje može zahtevati investicije u opremu i tehnološke procese, zbog čega je važno da se u budžetima toplana za narednu godinu planiraju sredstva za ovu namenu. Učesnici obuke su dobili i informacije o tome na koji način mogu obezbediti dodatna sredstva potrebna za takve investicije. Jedan od njih je i sufinansiranje za koje se može konkurisati putem Javnog poziva za zelenu tranziciju srpske privrede, koji je stalno otvoren u okviru projekta “EU za Zelenu agendu u Srbiji”.

Dvodnevna obuka je organizovana u saradnji sa projektom IED Srbija “Zelena tranzicija – implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji od 2021-2025” koji realizuje Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu.

Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.