Održana obuka za korišćenje e-GHG platforme – novog informacionog sistema za praćenje emisija energetskog i industrijskog sektora

7. Novembar 2023.

Beograd, 6. novembar 2023. godine – Ministarstvo zaštite životne sredine i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) održali su 3. i 6. novembra u saradnji sa Privrednom komorom Srbije obuku za korišćenje e-GHG platforme. Obuci je prisutvovalo više od 100 operatera postrojenja za proizvodnju električne energije i industrijska postrojenja iz cele Srbije. Oni će uskoro biti u obavezi da preko ovog novog, centralizovanog informacionog sistema podnose zahteve za dozvole za emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG). Ovaj postupak je korak ka uspostavljanju sistema za praćenje GHG emisija, koji je predviđen Zakonom o klimatskim promenama.

„Uspostavljanje sistema za praćenje, izveštavanje i verfikaciju GHG emisija i drugi instrumenti koji se odnose na oporezivanje emisija GHG imaju za cilj da doprinesu smanjenju emisija iz sektora industrije i energetike na isplativ način, uz istovremenu optimizaciju procesa, a time i veću konkurentnost na evropskom tržištu“, istakla je na obuci Sandra Dokić, državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine. 

Ona je podsetila da je Evropska unija uvela Mehanizam za prekogranično prilagođavanje ugljenika (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAМ) koji podrazumeva oporezivanje dobara u odnosu na količinu emisija do kojih dođe u njihovoj proizvodnji, što se odnosi na proizvode koji se uvoze u EU iz zemalja u kojima su klimatske politike manje ambiciozne.

„E-GHG platforma će olakšati operaterima ispunjenje očekivanih tehničkih zahteva, pre svega pripremu monitoring plana i izveštaja o emisijama, a nadležnim institucijama pristup svim relevantnim podacima“, naglasio je Miodrag Ivanović, stručnjak koji je radio na razvijanju ovog informacionog sistema. 

Operateri su se na obuci upoznali s novim informacionim sistemom i saznali više detalja o procesu dobijanja dozvola za GHG emisije. 

Milenko Topalović, operater Valjaonice aluminijuma „Impol Seval“ iz Sevojna smatra da je e-GHG plaforma vrlo korisna jer će pokazati koliko postrojenja na godišnjem nivou emituju gasova sa efektom staklene bašte. „Zahvaljujući ovim podacima moći ćemo da pratimo emisije, vidimo koji su uređaji najveći emiteri i intervenišemo gde je potrebno“, dodao je. 

Uspostavljanje sistema za praćenje GHG emisija prethodno je započeto identifikacijom postrojenja koja emituju GHG, a biće nastavljeno njihovom registracijom u sistem putem e-GHG platforme i prijavljivanjem za dozvolu za GHG emisije. 

Za dalju podršku operaterima u ovom procesu, osim pokretanja e-GHG platforme, uz podršku projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ predviđena je i izrada smernica i uputstava za izdavanje dozvola. 

Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.