Otvoren izazov za rešenja za dekarbonizaciju privrede I smanjenje emisija zagađujućih materija

29. April 2022.

Uz podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB), Program UN za razvoj (UNDP) u Srbiji objavio je Poziv u formi izazova za podnošenje predloga za dekarbonizaciju privrede i smanjenje zagađenja životne sredine.

Poziv ima za cilј uklanjanje nekih od najvećih do sada identifikovanih prepreka na putu zelene transformacije i dekarbonizacije javnog i korporativnog sektora, kao što su nedostatak izvora finansiranja, podsticajnih mera i održivih poslovnih modela, praćenih nedostatkom zakonskih procedura. Javna i privatna preduzeća, preduzetnici i industrijski subjekti su pozvani da predlože rešenja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i da na taj način doprinosu dekarbonizaciji privrede, smanjenju zagađenja životne sredine i ekološkoj, društvenoj i ekonomskoj dobrobiti za lokalne zajednice i građane.

Poziv je otvoren do 20. juna 2022. godine i uključuje dva pod-izazova.

Prvi je namenjen je smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte u sektorima koji pripadaju Sistemu trgovine emisionim jedinicama (EU ETS) kao što su proizvodnja električne energije i toplote, rafinerije nafte, čeličane, postrojenja za proizvodnju metala, cementa i sl. (tj. EU-ETS operateri) i onima koji ne potpadaju pod EU ETS sektor, kao što su saobraćaj, zgrade, poljoprivreda, upravljanje otpadom, itdl uključujuči i obveznike sistema energetskog menadžmenta.

Drugi pod-izazov je namenjen smanjenju zagađenja od strane operatera Integrisanog sprečavanja i kontrole zagađenja (IPPC) koji podležu obavezama prema Direktivi o industrijskim emisijama.

Najmanje trideset (30) izabranih predloga će dobiti mentorsku i tehničku podršku za razradu svojih ideja, testiranje i razvoj predloženih tehnička rešenja. Projekti za koje bude procenjeno da daju najveći doprinos dekarbonizaciji, smanjenju emisija zagađujućih materija i poboljšanju modela zelenog poslovanja, biće izabrani za fazu implementacije i biće im obezbeđeno sufinansiranje.

Za sve zainteresovane kandidate biće organizovani info dani 17. i 25. maja, i 1. juna 2022. godine.

Više detalja o uslovima učešća u izazovu i načinu prijavljivanja dostupno je na: www.zelena-agenda.euzatebe.rs.

Javni poziv je objavljen u okviru projekta „EU za Zelenu Agendu u Srbiji“ koji, uz finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa ambasadom Švedske i EIB-om.