Otvorena prva visokotehnološka biorafinerija u Srbiji

15. Decembar 2023.

Bojnik, 15. decembar 2023. – Uz podršku Vlade Švajcarske u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, kompanija BojEn DOO pokrenula je danas postrojenje za pasterizaciju biootpada u postojećoj biogasnoj elektrani. U ovom biogasnom postrojenju sve vrste otpada biološkog porekla pretvaraće se u čistu, zelenu energiju, a proizvodiće se i đubrivo najvišeg kvaliteta.

Takođe, time su stvoreni uslovi za odlaganje i tretman oko 20 000 tona biootpada godišnje, što je dovoljno da se podmire potrebe svih proizvođača hrane i farmi na jugu Srbije za odlaganjem otpada na odgovarajući, ekološki način. To će doprineti smanjenju zagađenja reka, zemljišta i vazduha.

„Stvaranjem mogućnosti za tretman biootpada u zemlji, naš tim je ostvario značajno dostignuće. Pokazali smo da Srbija može da bude ekološki odgovorna, čak i u najnerazvijenijim regionima naše zemlje kao što je opština Bojnik“, rekao je Đorđe Mančić, direktor kompanije BojEn DOO.

Ova elektrana u proizvodnji energije primenjuje napredne biotehnološke procese po uzoru na one koji se koriste u Švajcarskoj. Dva šlepera otpada dnevno transformisaće se u toplotu i struju, koja će se isporučivati u energetski sistem, a kao nus-proizvod nastajaće dva šlepera najkvalitetnijeg organskog đubriva, što će unaprediti poljoprivrednu proizvodnju nerazvijenog bojničkog kraja. Od 50 tona otpada dnevno nastajaće 1 megavat struje.

Događaj je organizovan u sklopu projekta „Smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte tretmanom biorazgradivog otpada u biogasnoj elektrani Bojnik” koji sprovodi BojEn DOO Novi Sad, uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske, a u okviru inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“. Ovu inicijativu, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj, a u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.