PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE NA IZAZOV ZA OBNOVU ŠUMSKIH EKOSISTEMA I OZELENJAVANJE

13. Jul 2022.

Usled velikog interesovanja, rok za prijavu na Javni poziv u formi izazova za inovativna rešenja: Šume i zelena infrastruktura za unapređivanje prirodnih vrednosti i otpornosti na klimatske promene, produžen je do ponedeljka, 25. jula, do 16:00 časova. Uz finansijsku podršku Evropske unije, ovaj javni poziv je raspisao Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, i u saradnji sa ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom, u okviru projekta "EU za Zelenu Agendu u Srbiji".

Cilj izazova je da podrži sprovođenje inovativnih ideja koje će doprineti povećanju površina pod šumskom vegetacijom i poboljšanju kvaliteta šumskih ekosistema, kako bi se očuvao i unapredio biodiverzitet i povećala otpornost na prirodne katastrofe i ekstremne vremenske prilike izazvane promenama klime.

Prijave na Javni poziv se predaju elektronski, putem ovog formulara

Više informacija o ovom Javnom pozivu može se pronaći na sledećem linku.