PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVE NA KONKURS ZA SUFINANSIRANJE MERA ZAŠTITE VAZDUHA U GRADOVIMA I OPŠTINAMA U SRBIJI

4. Jul 2023.

Beograd, 3. jul 2023.- Zbog velikog interesovanja, rok za prijavu na Konkurs za sufinansiranje mera zaštite vazduha u gradovima i opštinama u Srbiji je produžen do četvrtka, 13. jula 2023. godine, do 17:00 časova.

Poziv je namenjen jedinicama lokalne samouprave koje su u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ izradile i/ili unapredile Planove kvaliteta vazduha (PKV) i/ili Kratkoročne akcione planove (KAP), jedinicama lokalne samouprave koje nisu u zakonskoj obavezi da usvoje pomenute planove, a učestvovale su u programu jačanja kapaciteta i ugradile mere zaštite vazduha u svoja strateška dokumenta kroz projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, kao i, u izuzetnim slučajevima, onim jedinicama lokalne samouprave koje nisu bile deo ovog projekta, ali su usvojile PKV ili KAP, ukoliko detaljno obrazlože problem koji imaju sa kvalitetom vazduha i izuzetne koristi od primene predložene mere.

Ovaj Javni poziv  je objavljen u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ koji, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP, u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.Prijave na Javni poziv se predaju elektronski, putem ovog formulara.

Više informacija o ovom Javnom pozivu može se pronaći na sledećem linku.